xem ty le keo Sân vận động

Sân vận động là các mặt hàng câu lạc bộ quan trọng nhất trong trò chơi.Chúng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị mà còn cả trò chơi.Mỗi câu lạc bộ FUT phải có một sân vận động hoạt động.Nó sẽ ở đó rằng các trận đấu trên sân nhà sẽ được chơi cho ai là người dẫn chương trình trò chơi.FIFA có hơn một trăm sân vận động, bao gồm các sân vận động mới được cấp phép mỗi năm và các lĩnh vực chung chung.Hầu hết trong số họ cũng có sẵn trong Chế độ trò chơi Team Ultimate FIFA.