wc wiki FIFA 12

FIFA 12 là 19thứ tự Game in Electronic Arts, loạt trò chơi video bóng đá của Hiệp hội. Đó là FIFA đầu tiên bao gồm FUT trong đĩa bán lẻ. Đây cũng là lần đầu tiên FIFA Ultimate Team được phát hành cho PC và trong các thẻ màu đã xuất hiện lần đầu tiên. Thẻ FUT được đánh giá tốt nhất trong lịch sử cũng được phát hành cho FIFA 12.

Được mô tả là một năm mang tính cách mạng trong loạt FIFA, với những thay đổi lớn đối với trò chơi, bao gồm cả động cơ tác động của người chơi hoàn toàn mới, được giới thiệu sau nhiều năm phát triển. Nó đã mô phỏng lại vật lý của FIFA, đưa trò chơi đến tất cả các cấp độ mới của chủ nghĩa hiện thực, với hoạt hình nâng cao tạo ra các va chạm trông xác thực. Cũng mới đối với EA Sports FIFA 12 là hệ thống bảo vệ chiến thuật và rê bóng chính xác. Chế độ mới đến các mùa đứng đầu phản ánh sự tập trung trực tuyến ngày càng tăng, với các game thủ được xếp hạng về sự gia tăng của họ những người chơi khác trên khắp thế giới, thay vì so với máy tính.