vong loai chau a Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 6 năm 2013

Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 6 năm 2013

 
 

Xem các bàn thắng FIFA 13 tốt nhất ghi bàn vào tháng 6 năm 2013.

 
 
 
 

Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 6 năm 2013

 

Các thể thao điện tử Lựa chọn mỗi tuần các mục tiêu trong tuần (GOTW).
Xem các mục tiêu FIFA tốt nhất được ghi vào tháng 6 năm 2013:

 

Video YouTube

 
Video YouTube

 
Video YouTube

 
 

Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn nhiều mục tiêu hơn rất sớm.
Don Tiết quên đăng ký của chúng tôi FIFA U Team TV.