vl vn Gói

Gói là một trong những điều quan trọng nhất trong FIFA Ultimate Team vì họ có thể giới thiệu các mục vào trò chơi.Không có họ, sẽ có thẻ và không có thẻ, FUT sẽ tồn tại.Gói FIFA có thể được mua bằng tiền FUT-FIFA và sẽ cung cấp cho người mua cơ hội đóng gói người chơi thường xuyên và các dạng có sẵn tại thời điểm đó.

Có ba loại gói FIFA cho Team Ultimate: Gói tiêu chuẩn, luôn có sẵn trên cửa hàng;Gói quảng cáo, chỉ có sẵn trong các khoảng thời gian cụ thể và giới hạn;và gói miễn phí, không có sẵn để mua trên cửa hàng nhưng được giao cho người chơi khi họ bắt đầu trò chơi hoặc là phần thưởng.