shadow blade dota 2 Video

Mỗi năm có một kỳ vọng lớn để biết những gì nó sẽ khác trong trò chơi video FIFA mới.Trong những tháng trước mỗi ngày phát hành FIFA, nghệ thuật điện tử dần dần phát hành một số lời trêu ghẹo, trailer và video để tiết lộ các chi tiết đầu tiên của trò chơi.

Trong các video này, người chơi có thể lần đầu tiên xem trò chơi trông như thế nào, FIFA Ultimate Team News, Menu Chế độ nghề nghiệp và các chế độ trò chơi FIFA khác.

Video FIFA 22

Video FIFA 22