kết quả bóng đa Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao là một trong bốn loại vật phẩm trong nhóm FIFA Ultimate. Họ cải thiện các đặc điểm của người chơi hoặc người quản lý, hết hạn sau khi chúng được sử dụng. Nó bao gồm các hợp đồng, chữa bệnh, phong cách hóa học, quản lý giải đấu và thẻ vị trí.

Thẻ của người quản lý cho phép người chơi thay đổi giải đấu ưa thích của họ, điều này có thể rất quan trọng để có được các hóa chất cá nhân tốt. Các thẻ chữa bệnh chịu trách nhiệm đưa người chơi trở lại sau chấn thương. Các mặt hàng phong cách hóa học là một cách tốt để thay đổi Playstyle. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các hợp đồng là rất cần thiết để chơi. Tất cả các thẻ hàng tiêu dùng đều quan trọng, nhưng một số hơn những người khác.