kết quả bóng đá hôm quả 24h Tất cả các giải đấu Đội Ultimate FIFA 16

Tất cả các giải đấu Đội Ultimate FIFA 16

 
 

Bạn đang tìm kiếm các giải đấu đội cuối cùng của FIFA 16? Bạn đến đúng chỗ rồi đấy.

 
 
Truy cập nhanh

 
 
 

Trang này được cập nhật mỗi khi nó được công bố một giải đấu mới.
Bạn có thể truy cập trang này trên điều hướng thanh hàng đầu: Trực tiếp - Giải đấu

Danh sách này dành cho PlayStation và Xbox. Nó có thể hơi khác nhau trong các nền tảng khác.


 

 
 
 
 
 
 

FIFA 16 Giải đấu Đội Ultimate - Giải đấu nổi bật

 
 
 

ĐẦU MÙA

Bắt đầu
14/09/2016 6pm Vương quốc Anh
14/09/2016 10am Pt

Chấm dứt
21/09/2016 6pm Vương quốc Anh
21/09/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không yêu cầu.

 
 
 
 
 
 

Câu lạc bộ câu lạc bộ

Bắt đầu
12/09/2016 6pm Vương quốc Anh
12/09/2016 10am Pt

Chấm dứt
14/09/2016 6pm Vương quốc Anh
14/09/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả người chơi phải đến từ các câu lạc bộ khác nhau.

 
 
 
 
 
 

Manchester Derby

Bắt đầu
09/09/2016 6pm Vương quốc Anh
09/09/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
12/09/2016 6pm Vương quốc Anh
12/09/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả các cầu thủ phải đến từ Premier League và ít nhất sáu cầu thủ phải đến từ Manchester United và/hoặc Manchester City.

 
 
 
 
 
 

Cup Liên đoàn Đức

Bắt đầu
07/09/2016 6pm Vương quốc Anh
07/09/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
09/09/2016 6pm Vương quốc Anh
09/09/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất sáu người chơi phải đến từ Bundesliga.

 
 
 
 
 
 

Cup Tây Ban Nha

Bắt đầu
05/09/2016 6pm Vương quốc Anh
05/09/2016 10am Pt

Chấm dứt
07/09/2016 6pm Vương quốc Anh
07/09/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất sáu người chơi phải đến từ các giải đấu Tây Ban Nha.

 
 
 
 
 
 

Cúp quốc gia

Bắt đầu
02/09/2016 6pm Vương quốc Anh
02/09/2016 10am Pt

Chấm dứt
05/09/2016 6pm Vương quốc Anh
05/09/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả người chơi phải đến từ các quốc tịch khác nhau

 
 
 
 
 
 

Khiên bạc

Bắt đầu
31/08/2016 6pm Vương quốc Anh
31/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
02/09/2016 6pm Vương quốc Anh
02/09/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả người chơi phải là bạc

 
 
 
 
 
 

Cúp vô địch

Bắt đầu
29/08/2016 6pm Vương quốc Anh
29/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
31/08/2016 6pm Vương quốc Anh
31/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến
Chiến thắng đầu tiên - Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Khi bắt đầu mười một

 
 
 
 
 
 

Đức khởi động

Bắt đầu
26/08/2016 6pm Vương quốc Anh
26/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
29/08/2016 6pm Vương quốc Anh
29/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi La Liga Prime + 5.000 xu

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ Bundesliga

 
 
 
 
 
 

Clásico Nacional

Bắt đầu
24/08/2016 6pm Vương quốc Anh
24/08/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
26/08/2016 6pm Vương quốc Anh
26/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ba người chơi phải đến từ Guadalajara và ba người từ América

 
 
 
 
 
 

Khởi động Tây Ban Nha

Bắt đầu
22/08/2016 6pm Vương quốc Anh
22/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
24/08/2016 6pm Vương quốc Anh
24/08/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi La Liga Prime + 5.000 xu

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ La Liga

 
 
 
 
 
 

Ý khởi động

Bắt đầu
19/08/2016 6pm Vương quốc Anh
19/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
22/08/2016 6pm Vương quốc Anh
22/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Chiến thắng đầu tiên - Serie A Prime Player Pack + 5.000 xu

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Serie A

 
 
 
 
 
 

Kings League Cup

Bắt đầu
17/08/2016 6pm Vương quốc Anh
17/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
19/08/2016 6pm Vương quốc Anh
19/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Ít nhất 6 người chơi từ mười một bắt đầu phải đến từ ALJ LEGUE

 
 
 
 
 
 

Cella bắt đầu

Bắt đầu
15/08/2016 6pm Vương quốc Anh
15/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
17/08/2016 6pm Vương quốc Anh
17/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi Ligue 1 Prime + 5.000 xu

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Ligue 1

 
 
 
 
 
 

NÓ BẮT ĐẦU

Bắt đầu
12/08/2016 6pm Vương quốc Anh
12/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
15/08/2016 6pm Vương quốc Anh
15/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Barclays Premier League Premium Player Pack

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 cầu thủ phải đến từ Barclays Premier League

 
 
 
 
 
 

Cúp quốc gia

Bắt đầu
10/08/2016 6pm Vương quốc Anh
10/08/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
12/08/2016 6pm Vương quốc Anh
12/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả người chơi phải đến từ cùng một quốc tịch

 
 
 
 
 
 

Super League Superliga

Bắt đầu
08/08/2016 6pm Vương quốc Anh
08/08/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
10/08/2016 6pm Vương quốc Anh
10/08/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất sáu người chơi phải đến từ Alka Superliga

 
 
 
 
 
 

Cup Liên đoàn Nga

Bắt đầu
05/08/2016 6pm Vương quốc Anh
05/08/2016 10am Pt

Chấm dứt
08/08/2016 6pm Vương quốc Anh
08/08/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất sáu người chơi phải đến từ Liên đoàn Nga

 
 
 
 
 
 

Giải đấu Futies Cup

Bắt đầu
29/07/2016 6pm Vương quốc Anh
29/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
05/08/2016 6pm Vương quốc Anh
05/08/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Thẻ chiến thắng đầu tiên - Thẻ Konoplyanka Futies (không thể vượt qua)
Chiến thắng thứ hai - Thẻ Aubameyang Futies (không thể vượt qua)
Chiến thắng thứ ba - Thẻ REUS Futies (không thể vượt qua)
Chiến thắng trong tương lai: Gói bí ẩn
Tổng số nỗ lực: 10

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói người chơi vàng cao cấp 25k
Chiến thắng trong tương lai - Gói tiền xu cao cấp

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là Gold và Squad Team 5 sao

 
 
 
 
 
 

Giải đấu MLS All Star

Bắt đầu
26/07/2016 6pm Vương quốc Anh
26/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
29/07/2016 6pm Vương quốc Anh
29/07/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Ba chiến thắng đầu tiên - 7.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ MLS

 
 
 
 
 
 

Giải đấu đề cử Futies

Bắt đầu
22/07/2016 6pm Vương quốc Anh
22/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
26/07/2016 6pm Vương quốc Anh
26/07/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu nhập cảnh

 
 
 
 
 
 

Nó thân thiện

Bắt đầu
20/07/2016 6pm Vương quốc Anh
20/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
22/07/2016 6pm Vương quốc Anh
22/07/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 2 người chơi phải đến từ FC Bayern, 2 người từ Manchester City, 2 từ Huddersfield và 2 từ Liverpool.

 
 
 
 
 
 

K League đụng độ

Bắt đầu
18/07/2016 6pm Vương quốc Anh
18/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
20/07/2016 6pm Vương quốc Anh
20/07/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Sáu người chơi từ mười một bắt đầu phải đến từ K-League.

 
 
 
 
 
 

Cup đồng

Bắt đầu
16/07/2016 6pm Vương quốc Anh
16/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
18/07/2016 6pm Vương quốc Anh
18/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đồng.

 
 
 
 
 
 

Blue Blanc et Rouge

Bắt đầu
14/07/2016 6pm Vương quốc Anh
14/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
16/07/2016 6pm Vương quốc Anh
16/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ Pháp.

 
 
 
 
 
 

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH

Bắt đầu
12/07/2016 6pm Vương quốc Anh
12/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
15/07/2016 6pm Vương quốc Anh
15/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ Bồ Đào Nha.

 
 
 
 
 
 

Châu Âu tốt nhất

Bắt đầu
10/07/2016 6pm Vương quốc Anh
10/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
12/07/2016 6pm Vương quốc Anh
12/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ Bồ Đào Nha và/hoặc Pháp.

 
 
 
 
 
 

BỐN NĂM NỮA

Bắt đầu
08/07/2016 6pm Vương quốc Anh
08/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
10/07/2016 6pm Vương quốc Anh
10/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền + Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ xứ Wales và/hoặc Đức.

 
 
 
 
 
 

Sức mạnh được

Bắt đầu
05/07/2016 6pm Vương quốc Anh
05/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
08/07/2016 6pm Vương quốc Anh
08/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Một hoặc nhiều chiến thắng - 2.500 đồng xu + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười tám người chơi, ít nhất hai người phải đến từ Tây Ban Nha, hai người đến từ Ý, hai từ Anh và hai từ Đức.

 
 
 
 
 
 

Cup một quốc gia

Bắt đầu
03/07/2016 6pm Vương quốc Anh
03/07/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
05/07/2016 6pm Vương quốc Anh
05/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 2.500 xu + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ cùng một quốc tịch

 
 
 
 
 
 

Die Mannschaft Cup

Bắt đầu
01/07/2016 6pm Vương quốc Anh
01/07/2016 10am Pt

Chấm dứt
03/07/2016 6pm Vương quốc Anh
03/07/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ Đức

 
 
 
 
 
 

Cup Iceland

Bắt đầu
29/06/2016 6pm Vương quốc Anh
29/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
01/07/2016 6pm Vương quốc Anh
01/07/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 5.000 đồng tiền + Gói bí ẩn

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi, phải đến từ Iceland

 
 
 
 
 
 

La Roja hoặc Gli Azzurri

Bắt đầu
26/06/2016 6pm Vương quốc Anh
26/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
29/06/2016 6pm Vương quốc Anh
29/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng hiếm 25k

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi, phải đến từ Tây Ban Nha và/hoặc Ý

 
 
 
 
 
 

Nhiều hơn một phiếu bầu

Bắt đầu
26/06/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
26/06/2016 12am Pt

Chấm dứt
28/06/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
28/06/2016 12am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng (không thể tin được)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả người chơi phải đến từ MLS của Liên đoàn Mỹ

 
 
 
 
 
 

PHA TRỘN VÀ KẾT HỢP

Bắt đầu
24/06/2016 6pm Vương quốc Anh
24/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
26/06/2016 6pm Vương quốc Anh
26/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 5.000 đồng tiền + Gói vàng cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười tám người chơi, chính xác mười một người phải đến từ Bồ Đào Nha và/hoặc Croatia

 
 
 
 
 
 

Bốn Cup Châu Mỹ

Bắt đầu
21/06/2016 6pm Vương quốc Anh
21/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
24/06/2016 6pm Vương quốc Anh
24/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 10.000 đồng xu

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất năm người chơi phải từ Argentina và/hoặc chúng tôi và năm người khác từ Chile và/hoặc Colombia

 
 
 
 
 
 

Thử thách Quad-Nation

Bắt đầu
19/06/2016 6pm Vương quốc Anh
19/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
21/06/2016 6pm Vương quốc Anh
21/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng hiếm 25k
Chiến thắng thứ hai - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể có hơn 4 người chơi và nên có ít nhất 4 quốc tịch khác nhau

 
 
 
 
 
 

Anh hùng cổ điển châu Mỹ

Bắt đầu
17/06/2016 6pm Vương quốc Anh
17/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
19/06/2016 6pm Vương quốc Anh
19/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Từ 18 người chơi, 8 người phải đến từ Argentina và/hoặc Brazil

 
 
 
 
 
 

HÀNG XÓM

Bắt đầu
14/06/2016 6pm Vương quốc Anh
14/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
17/06/2016 6pm Vương quốc Anh
17/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 5.000 đồng tiền + Gói vàng cao cấp
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Anh và/hoặc xứ Wales

 
 
 
 
 
 

Chơi để cho Cup

Bắt đầu
12/06/2016 6pm Vương quốc Anh
12/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
14/06/2016 6pm Vương quốc Anh
14/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói Mega 35k
Chiến thắng thứ hai - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ cùng một quốc tịch

 
 
 
 
 
 

Les Bleus Cup

Bắt đầu
10/06/2016 6pm Vương quốc Anh
10/06/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
12/06/2016 6pm Vương quốc Anh
12/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng hiếm 25k
Chiến thắng thứ hai - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Một hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Đội cần phải xếp hạng 5 sao

 
 
 
 
 
 

Ea tots Cup

Bắt đầu
03/06/2016 6pm Vương quốc Anh
03/06/2016 10am Pt

Chấm dứt
10/06/2016 6pm Vương quốc Anh
10/06/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 5.000 đồng xu và bộ tương lai trắng không thể vượt qua
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng hiếm 25k
Ba hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu cao cấp

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu
Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Pháp

 
 
 
 
 
 

Cup Super Lig

Bắt đầu
30/05/2016 6pm Vương quốc Anh
30/05/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
01/06/2016 6pm Vương quốc Anh
01/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Super Lig

 
 
 
 
 
 

Ligue 1 tots Cup

Bắt đầu
30/05/2016 6pm Vương quốc Anh
30/05/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
03/06/2016 6pm Vương quốc Anh
03/06/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Thẻ Tots Maxime Gonalons sẽ được công bố
.không thể tìm thấy và không thể tìm thấy trong các gói)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng hiếm 25k và thẻ Marco Verratti Nif (không thể tin được)
Ba chiến thắng - Gói đồng tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng tiền) và thẻ João Moutinho NIF (không thể vượt qua)
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng xu)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu (ít nhất 2.000 đồng xu)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Ligue 1 (Liên đoàn Pháp)

 
 
 
 
 
 

Serie A Tots Cup

Bắt đầu
27/05/2016 6pm Vương quốc Anh
27/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
30/05/2016 6pm Vương quốc Anh
30/05/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Thẻ Tots Nicola Sansone
.không thể tìm thấy và không thể tìm thấy trong các gói)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng hiếm 25k và thẻ Mertens NIF khô (không thể tin được)
Ba chiến thắng - Gói đồng tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng tiền) và thẻ Martin Cáceres NIF (không thể tin được)
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng xu)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu (ít nhất 2.000 đồng xu)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Serie A (Liên đoàn Ý)

 
 
 
 
 
 

Cup Mỹ Latinh

Bắt đầu
23/05/2016 6pm Vương quốc Anh
23/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
25/05/2016 6pm Vương quốc Anh
25/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
4 người chơi phải đến từ Primera División, 4 từ Liga Bancomer MX, 4 từ Liga Postobón và 4 từ Campeonato Petrobras

 
 
 
 
 
 

Cup Liên đoàn Nga

Bắt đầu
23/05/2016 6pm Vương quốc Anh
23/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
25/05/2016 6pm Vương quốc Anh
25/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Liên đoàn Nga

 
 
 
 
 
 

La Liga Tots Cup

Bắt đầu
20/05/2016 6pm Vương quốc Anh
20/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
27/05/2016 6pm Vương quốc Anh
27/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Thẻ Ruben Castro Tots
.không thể tìm thấy và không thể tìm thấy trong các gói)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng hiếm 25k và thẻ NIF Rakitic (không thể tin được)
Ba chiến thắng - Gói đồng tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng tiền) và thẻ ISCO NIF (không thể vượt qua)
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền cao cấp (ít nhất 4.000 đồng xu)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu (ít nhất 2.000 đồng xu)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ La Liga (Liên đoàn Tây Ban Nha)

 
 
 
 
 
 

ALJ League Cup

Bắt đầu
16/05/2016 6pm Vương quốc Anh
16/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
18/05/2016 6pm Vương quốc Anh
18/05/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ ALJ League

 
 
 
 
 
 

Liga nos Cup

Bắt đầu
16/05/2016 6pm Vương quốc Anh
16/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
18/05/2016 6pm Vương quốc Anh
18/05/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Liga Nos

 
 
 
 
 
 

Bundesliga Tots Cup

Bắt đầu
13/05/2016 6pm Vương quốc Anh
13/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
20/05/2016 6pm Vương quốc Anh
20/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Thẻ Leroy Sané Tots
.không thể tìm thấy và không thể tìm thấy trong các gói)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Ba hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu (ít nhất 4.000 đồng tiền)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói tiền xu (ít nhất 2.000 đồng xu)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Bundesliga

 
 
 
 
 
 

Giải đấu Benelux

Bắt đầu
09/05/2016 6pm Vương quốc Anh
09/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
11/05/2016 6pm Vương quốc Anh
11/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Eredivisie và/hoặc từ Pro League

 
 
 
 
 
 

Giải đấu bóng đá giải đấu

Bắt đầu
09/05/2016 6pm Vương quốc Anh
09/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
11/05/2016 6pm Vương quốc Anh
11/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 3.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.500 đồng xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
6 cầu thủ phải đến từ Giải vô địch, 6 từ Football League 1 và 6 từ Football League 2

 
 
 
 
 
 

Giải đấu BPL TOTS Cup

Bắt đầu
06/05/2016 6pm Vương quốc Anh
06/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
13/05/2016 6pm Vương quốc Anh
13/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Thẻ Robert Huth Tots
.không thể tìm thấy và không thể tìm thấy trong các gói)
Chiến thắng thứ hai - 5.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - Gói vàng hiếm 25k
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - 5.000 đồng tiền

Người chơi đơn:
-

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Barclays PL

 
 
 
 
 
 

Cúp cộng đồng bằng đồng

Bắt đầu
03/05/2016 6pm Vương quốc Anh
03/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
06/05/2016 6pm Vương quốc Anh
06/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
5.000 xu

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 2.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải bằng đồng

 
 
 
 
 
 

Cup cộng đồng bạc

Bắt đầu
01/05/2016 6pm Vương quốc Anh
01/05/2016 10am Pt

Chấm dứt
03/05/2016 6pm Vương quốc Anh
03/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
5.000 xu

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 2.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là bạc

 
 
 
 
 
 

Cup cộng đồng vàng

Bắt đầu
29/04/2016 6pm Vương quốc Anh
29/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
01/05/2016 6pm Vương quốc Anh
01/05/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
5.000 xu

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 2.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là vàng

 
 
 
 
 
 

CÓ THỂ CHỈ CÓ MỘT

Bắt đầu
28/04/2016 6pm Vương quốc Anh
28/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
29/04/2016 6pm Vương quốc Anh
29/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng Jumbo Premium (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - Gói vàng Jumbo Premium (không thể tin được)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả mười tám người chơi phải đến từ các giải đấu khác nhau

 
 
 
 
 
 
 

Không quá hai

Bắt đầu
27/04/2016 6pm Vương quốc Anh
27/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
28/04/2016 6pm Vương quốc Anh
28/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không quá hai người chơi từ cùng một giải đấu trong mười tám cầu thủ

 
 
 
 
 
 
 

Ba hoặc ít hơn

Bắt đầu
26/04/2016 6pm Vương quốc Anh
26/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
27/04/2016 6pm Vương quốc Anh
27/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không quá ba người chơi từ cùng một giải đấu trong mười tám cầu thủ

 
 
 
 
 
 
 

Nhiều nhất là bốn

Bắt đầu
25/04/2016 6pm Vương quốc Anh
25/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
26/04/2016 6pm Vương quốc Anh
26/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không quá bốn người chơi từ cùng một giải đấu trong mười tám cầu thủ

 
 
 
 
 
 
 

Năm hoặc ít hơn

Bắt đầu
24/04/2016 6pm Vương quốc Anh
24/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
25/04/2016 6pm Vương quốc Anh
25/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - Gói vàng cao cấp (không thể tin được)

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng (không thể tin được)
Chiến thắng thứ hai - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không quá năm người chơi từ cùng một giải đấu trong mười tám cầu thủ

 
 
 
 
 
 
 

Bán kết FA Cup

Bắt đầu
22/04/2016 6pm Vương quốc Anh
22/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
25/04/2016 6pm Vương quốc Anh
25/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền
Bốn chiến thắng - 10.000 đồng tiền
Năm hoặc nhiều chiến thắng - 0 đồng tiền

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Ít nhất hai người chơi từ Manchester United và/hoặc Everton và hai Crystal Palace và/hoặc Watford khác trong mười một

 
 
 
 
 
 
 

Cup Hà Lan

Bắt đầu
20/04/2016 6pm Vương quốc Anh
20/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
22/04/2016 6pm Vương quốc Anh
22/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 4.000 đồng tiền

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 2.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 cầu thủ phải đến từ Dutch League eredivise
Ít nhất một người chơi từ Feyenoord và một người khác từ Ultrecht trong mười một bắt đầu

 
 
 
 
 
 
 

EA Access Cup
Chỉ Xbox

Bắt đầu
20/04/2016 6pm Vương quốc Anh
20/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
27/04/2016 6pm Vương quốc Anh
27/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
N.A.

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Bộ dụng cụ huyền thoại, 1 Gói Legend cho vay
Chiến thắng thứ hai - 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Bán chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Xếp hạng nhóm cần phải có 3,5 sao trở xuống

 
 
 
 
 
 
 

Liên đoàn Cup

Bắt đầu
18/04/2016 6pm Vương quốc Anh
18/04/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
20/04/2016 6pm Vương quốc Anh
20/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Hai hoặc nhiều chiến thắng - 4.000 đồng tiền

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 2.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 1.000 đồng tiền
Ba hoặc nhiều chiến thắng - 1.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ cùng một giải đấu
Xếp hạng nhóm cần phải có 3 sao hoặc thấp hơn

 
 
 
 
 
 
 

Cup Alps

Bắt đầu
16/04/2016 6pm Vương quốc Anh
16/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
18/04/2016 6pm Vương quốc Anh
18/04/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền
Bốn chiến thắng - 10.000 đồng tiền
Năm hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Thụy Sĩ Raiffeisen SL và/hoặc Bundesliga Aus.

 
 
 
 
 
 
 

Cúp bạc quốc gia

Bắt đầu
11/04/2016 6pm Vương quốc Anh
11/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
14/04/2016 6pm Vương quốc Anh
14/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền
Bốn chiến thắng - 10.000 đồng tiền
Năm hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là bạc hoặc đồng và từ các quốc gia khác nhau

 
 
 
 
 
 
 

Nam và Tây Nam

Bắt đầu
09/04/2016 6pm Vương quốc Anh
09/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
11/04/2016 6pm Vương quốc Anh
11/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền
Bốn chiến thắng - 10.000 đồng tiền
Năm hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Argentina và/hoặc Chile

 
 
 
 
 
 
 

Bốn người kia

Bắt đầu
05/04/2016 6pm Vương quốc Anh
05/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
07/04/2016 6pm Vương quốc Anh
07/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền + WFL Wolfsburgo Kit
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền + bộ PSG
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền + bộ Manchester City
Chiến thắng thứ tư - 10.000 đồng tiền + bộ Real Madrid
Năm hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, chính xác 6 người phải đến từ WFL Wolfsburgo, 5 từ PSG, 4 từ Manchester City và 3 từ FC Barcelona

 
 
 
 
 
 
 

Bốn trong số tám

Bắt đầu
04/04/2016 6pm Vương quốc Anh
04/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
06/04/2016 6pm Vương quốc Anh
06/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 xu + SL Benfica Kit
Chiến thắng thứ hai - 6.000 xu + Atlético Madrid Kit
Chiến thắng thứ ba - 8.000 đồng tiền + FC Bayern Kit
Chiến thắng thứ tư - 10.000 đồng tiền + FC Barcelona Kit
Năm hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, chính xác 6 người phải đến từ SL Benfica, 5 từ Atlético Madrid, 4 từ FC Bayern và 3 từ FC Barcelona

 
 
 
 
 
 
 

ĐÔNG HOẶC TÂY

Bắt đầu
02/04/2016 6pm Vương quốc Anh
02/04/2016 10am Pt

Chấm dứt
04/04/2016 6pm Vương quốc Anh
04/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 9.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ giải đấu Bồ Đào Nha NOS và/hoặc Liga Bancomer MX

 
 
 
 
 
 
 

Bắc hoặc Nam

Bắt đầu
31/03/2016 6pm Vương quốc Anh
31/03/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
02/04/2016 6pm Vương quốc Anh
02/04/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 9.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 cầu thủ phải đến từ Dutch League Eredivisie và/hoặc Primera División

 
 
 
 
 
 
 

Cup Bắc Mỹ

Bắt đầu
29/03/2016 6pm Vương quốc Anh
29/03/2016 10am Pt

Chấm dứt
30/03/2016 6pm Vương quốc Anh
30/03/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - 4.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ hai - 6.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - 9.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - 1.500 đồng xu
Chiến thắng thứ hai - 2.500 đồng xu
Chiến thắng thứ ba - 4.000 đồng tiền
Bốn hoặc nhiều chiến thắng - cùng một chuỗi

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ American League MSL và/hoặc LIGA Bancomer MX

 
 
 
 
 
 
 

Cup sinh nhật Fut

Bắt đầu
21/03/2016 6pm Vương quốc Anh
21/03/2016 10am Pt

Chấm dứt
28/03/2016 6pm Vương quốc Anh
28/03/2016 10am Pt

Phần thưởng

Trực tuyến:
Chiến thắng đầu tiên - Bộ đồng đội Ultimate độc ​​quyền
Chiến thắng thứ hai - 7.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - Gói vàng hiếm 25k
Chiến thắng thứ tư - 8.500 đồng xu
Chiến thắng thứ năm - Gói Mega 35k
Chiến thắng thứ sáu - 10.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ bảy - Gói người chơi hiếm 100k jumbo
Tám chiến thắng trở lên - không có phần thưởng

Người chơi đơn:
Chiến thắng đầu tiên - Gói vàng cao cấp 7,5k
Chiến thắng thứ hai - 3.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ ba - Gói vàng hiếm 25k
Chiến thắng thứ tư - 5.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ năm - Gói người chơi vàng cao cấp 25k
Chiến thắng thứ sáu: 7.000 đồng tiền
Chiến thắng thứ bảy - Gói người chơi hiếm 50k
Tám chiến thắng trở lên - không có phần thưởng

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ các quốc tịch khác nhau

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu Derby Istanbul

Bắt đầu
21/03/2016 6pm Vương quốc Anh
21/03/2016 10am Pt

Chấm dứt
27/03/2016 6pm Vương quốc Anh
27/03/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 5 người chơi phải đến từ Galatasaray và 5 người từ Fenerbahce

 
 
 
 
 
 
 

St. Giải đấu ngày Patrick Patrick

Bắt đầu
16/03/2016 6pm Vương quốc Anh
16/03/2016 10 giờ sáng Pt

Chấm dứt
21/03/2016 6pm Vương quốc Anh
21/03/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến:
15.000 (chiến thắng đầu tiên)
7.500 (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn:
10.000 xu (chiến thắng đầu tiên)
5.000 (chiến thắng trong tương lai)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Cộng hòa Ireland hoặc Bắc Ireland

 
 
 
 
 
 
 

Cúp ba sao

Bắt đầu
08/03/2016 6pm Vương quốc Anh
08/03/2016 10am Pt

Chấm dứt
14/03/2016 6pm Vương quốc Anh
14/03/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 6.000
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Đội phải là 3 sao và hóa học tối đa (100)

 
 
 
 
 
 
 

MLS - Tháng ba đến bóng đá

Bắt đầu
01/03/2016 6pm Vương quốc Anh
01/03/2016 10am Pt

Chấm dứt
08/03/2016 6pm Vương quốc Anh
08/03/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền + 1 bóng
Người chơi đơn: 2.500 xu + 1 bóng

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, tất cả người chơi phải đến từ MLS Liên đoàn Bắc Mỹ

 
 
 
 
 
 
 

El Derbi Madrileño

Bắt đầu
26/02/2016 6pm Vương quốc Anh
26/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
01/03/2016 6pm Vương quốc Anh
01/03/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, ít nhất 5 người chơi phải đến từ Real Madrid và 5 người từ Atlético Madrid

 
 
 
 
 
 
 

Fut United Cup

Bắt đầu
15/02/2016 6pm Vương quốc Anh
15/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
22/02/2016 6pm Vương quốc Anh
22/02/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 4.000 đồng tiền + Gói vàng hiếm
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền + Gói vàng Jumbo Premium

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, 4 người chơi phải đến từ Chelsea, 4 từ PSG, 4 người từ Real Madrid và 4 người từ Wolfsburg

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu huyền thoại
Chỉ Xbox

Bắt đầu
15/02/2016 6pm Vương quốc Anh
15/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
22/02/2016 6pm Vương quốc Anh
22/02/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn
Chiến thắng đầu tiên: 5.000 đồng tiền + gói huyền thoại cho vay với 3 hợp đồng
Chiến thắng trong tương lai: 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Ít nhất một huyền thoại trong mười một bắt đầu

 
 
 
 
 
 
 

Cup Ba Lan
Chỉ Xbox

Bắt đầu
12/02/2016 6pm Vương quốc Anh
12/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
15/02/2016 6pm Vương quốc Anh
15/02/2016 10am Pt

Phần thưởng
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ Ekstraklasa

 
 
 
 
 
 
 

Năm của cáo

Bắt đầu
08/02/2016 12 giờ sáng Vương quốc Anh
07/02/2016 4pm Pt

Chấm dứt
08/02/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
08/02/2016 12 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 5.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ Leicester City: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Năm chết Schanzer

Bắt đầu
07/02/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
07/02/2016 12 giờ sáng Pt

Chấm dứt
07/02/2016 4pm Vương quốc Anh
07/02/2016 8 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ FC Ingolstadt: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Năm của tôi nerazzurri

Bắt đầu
06/02/2016 4pm Vương quốc Anh
06/02/2016 8 giờ sáng Pt

Chấm dứt
07/02/2016 12 giờ sáng Vương quốc Anh
06/02/2016 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 5.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Tối thượng

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ Inter: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Năm của Los Rojillos

Bắt đầu
05/02/2016 12 giờ sáng Vương quốc Anh
04/02/2016 4pm Pt

Chấm dứt
05/02/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
05/02/2016 12 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 3.500 xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ CA Osasuna: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Năm của Les Dogues

Bắt đầu
04/02/2016 6pm Vương quốc Anh
04/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
05/02/2016 12 giờ sáng Vương quốc Anh
04/02/2016 6pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Bán chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ Losc Lille: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Năm chết roten

Bắt đầu
03/02/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
03/02/2016 12am Pt

Chấm dứt
03/02/2016 4pm Vương quốc Anh
03/02/2016 8 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 5.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Số lượng người chơi chính xác từ Hannover 96: 8 trong đội hình bắt đầu 11

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu số 8 may mắn

Bắt đầu
01/02/2016 6pm Vương quốc Anh
01/02/2016 10am Pt

Chấm dứt
08/02/2016 6pm Vương quốc Anh
08/02/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 8.800 đồng tiền
Người chơi đơn: -

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
-

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Hóa học nhóm phải chính xác là 88
8 người chơi phải đến từ cùng một giải đấu

 
 
 
 
 
 
 

Thứ hai đến không

Bắt đầu
26/01/2016 6pm Vương quốc Anh
26/01/2016 10am Pt

Chấm dứt
02/02/2016 6pm Vương quốc Anh
02/02/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 6.000 đồng tiền
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 3 người chơi phải đến từ các quốc tịch khác nhau
Tất cả 18 người chơi phải là bạc

 
 
 
 
 
 
 

Borussen Derby

Bắt đầu
22/01/2016 6pm Vương quốc Anh
22/01/2016 10am Pt

Chấm dứt
28/01/2016 6pm Vương quốc Anh
28/01/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: -
Người chơi đơn: 6.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 5 người chơi phải đến từ Bor. Dortmund và 5 từ Bor. M hèGladbach

 
 
 
 
 
 
 

KHÔNG GÌ NGOÀI TỐT NHẤT

Bắt đầu
22/01/2016 6pm Vương quốc Anh
22/01/2016 10am Pt

Chấm dứt
27/01/2016 6pm Vương quốc Anh
27/01/2016 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 6.000 đồng tiền
Người chơi đơn: 3.500 xu

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải vàng
Hóa học Squad phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Nhóm của năm Cup

Bắt đầu
11/01/2016 6pm Vương quốc Anh
11/01/2016 10am Pt

Chấm dứt
18/01/2016 6pm Vương quốc Anh
18/01/2016 10 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 8.000 đồng tiền
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu nhập cảnh

 
 
 
 
 
 
 

Bronzeline

Bắt đầu
03/01/2016 12am Vương quốc Anh
02/01/2015 4pm Pt

Chấm dứt
04/01/2016 12am Vương quốc Anh
02/01/2016 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả người chơi phải bằng đồng
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 2 người chơi phải đến từ NY Red Bulls và 2 người từ NYCFC

 
 
 
 
 
 
 

Cửa sổ đang mở

Bắt đầu
02/01/2016 12am Vương quốc Anh
01/01/2016 4pm Pt

Chấm dứt
03/01/2016 12am Vương quốc Anh
02/01/2016 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
18 người chơi phải là chính xác 4 từ Chelsea, 4 từ PSG, 4 từ Juventus và 4 từ Wolfsburg

 
 
 
 
 
 
 

Năm mới mở cửa

Bắt đầu
01/01/2016 12am Vương quốc Anh
31/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
02/01/2016 12am Vương quốc Anh
01/01/2016 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu

 
 
 
 
 
 
 

Đếm ngược cuối cùng

Bắt đầu
31/12/2015 12am Vương quốc Anh
30/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
01/01/2016 12am Vương quốc Anh
31/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 10.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 3 người chơi phải đến từ Hannover 96, 3 từ Schalke 04 và 3 từ 1860 Munich

 
 
 
 
 
 
 

Trang chủ cho kỳ nghỉ

Bắt đầu
30/12/2015 12am Vương quốc Anh
29/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
31/12/2015 12am Vương quốc Anh
30/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Bán chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Ít nhất bốn người chơi từ khi bắt đầu Eleven phải đến từ MLS và bốn người từ Hoa Kỳ

 
 
 
 
 
 
 

Cuộc chiến hàng đầu

Bắt đầu
29/12/2015 12am Vương quốc Anh
28/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
30/12/2015 12am Vương quốc Anh
29/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 4.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 5 người chơi phải đến từ Manchester City và 5 người từ Leicester

 
 
 
 
 
 
 

Mùa hè mùa hè mùa hè

Bắt đầu
28/12/2015 12am Vương quốc Anh
27/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
29/12/2015 12am Vương quốc Anh
28/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Bán chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả những người chơi bắt đầu mười một phải đến từ Hyundai A-League

 
 
 
 
 
 
 

Chúng tôi ba vị vua

Bắt đầu
27/12/2015 12am Vương quốc Anh
26/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
28/12/2015 12am Vương quốc Anh
27/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, 6 người phải đến từ FC Barcelona, ​​6 người từ Real Madrid và 6 người từ FC Bayern

 
 
 
 
 
 
 

Ngày Boxing bash

Bắt đầu
26/12/2015 12am Vương quốc Anh
25/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
27/12/2015 12am Vương quốc Anh
26/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 10.000 đồng tiền
Người chơi đơn: 8.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 cầu thủ, 6 cầu thủ phải đến từ BPL, 5 từ FL Championship, 4 từ Football League 1 và 3 từ Football League 2

 
 
 
 
 
 
 

Quả bóng bạc

Bắt đầu
25/12/2015 12am Vương quốc Anh
24/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
26/12/2015 12am Vương quốc Anh
25/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 5.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Bán chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải bạc
Hóa học Squad phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Anh ấy đến thị trấn của bạn

Bắt đầu
24/12/2015 12am Vương quốc Anh
23/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
25/12/2015 12am Vương quốc Anh
24/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, mọi người chơi phải đến từ một quốc tịch khác

 
 
 
 
 
 
 

7 thiên nga bơi lội

Bắt đầu
23/12/2015 12am Vương quốc Anh
22/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
24/12/2015 12am Vương quốc Anh
23/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, ít nhất 7 người chơi phải đến từ Thành phố Swansea

 
 
 
 
 
 
 

Màu sắc ngày lễ

Bắt đầu
22/12/2015 12am Vương quốc Anh
21/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
23/12/2015 12am Vương quốc Anh
22/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
5 người chơi trong mười một bắt đầu phải đến từ Liverpool
5 người chơi trong mười một bắt đầu phải đến từ Đại diện Ireland

 
 
 
 
 
 
 

Đây là mùa

Bắt đầu
21/12/2015 12am Vương quốc Anh
20/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
22/12/2015 12am Vương quốc Anh
21/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 5.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Huyền thoại

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Hóa học đội phải là 100
Đội phải là 5 sao
Tất cả người chơi phải là vàng trong mười một và subs

 
 
 
 
 
 
 

Quà tặng Bringer

Bắt đầu
20/12/2015 12am Vương quốc Anh
19/12/2015 4pm Pt

Chấm dứt
21/12/2015 12am Vương quốc Anh
20/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
5 người chơi trong số mười một bắt đầu phải đến từ Anh
5 người chơi trong số mười một bắt đầu phải đến từ Hà Lan

 
 
 
 
 
 
 

Tạo giải đấu danh sách tốt đẹp

Bắt đầu
19/12/2015 12am Vương quốc Anh
18/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
20/12/2015 12am Vương quốc Anh
19/12/2015 4pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 4.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Đẳng cấp thế giới

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Các khối lượng của giải đấu than

Bắt đầu
18/12/2015 12am Vương quốc Anh
17/12/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
19/12/2015 12am Vương quốc Anh
18/12/2015 4 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Chất lượng đội hình 75 trở lên

 
 
 
 
 
 
 

CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Bắt đầu
08/12/2015 6pm Vương quốc Anh
08/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
09/12/2015 6pm Vương quốc Anh
09/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền + Gói người chơi vàng cao cấp

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 2 người chơi phải đến từ Chelsea, 2 từ Arsenal, 2 từ Roma và 2 từ Borussia Mönchengladbach

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu Cup Tây Ban Nha

Bắt đầu
07/12/2015 6pm Vương quốc Anh
07/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
08/12/2015 6pm Vương quốc Anh
08/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 3.000 đồng tiền + Gói người chơi vàng cao cấp
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 4 người chơi phải đến từ Liga BBVA và 4 người từ Liga Adelante

 
 
 
 
 
 
 

Mở rộng

Bắt đầu
06/12/2015 6pm Vương quốc Anh
06/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
07/12/2015 6pm Vương quốc Anh
07/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu Cup Pháp

Bắt đầu
05/12/2015 6pm Vương quốc Anh
05/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
06/12/2015 6pm Vương quốc Anh
06/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền + Gói người chơi vàng cao cấp

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 4 người chơi phải đến từ Ligue 1 và 4 từ Ligue 2

 
 
 
 
 
 
 

Kết nối vàng

Bắt đầu
04/12/2015 6pm Vương quốc Anh
04/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
05/12/2015 6pm Vương quốc Anh
05/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là vàng
Hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Sao bạc

Bắt đầu
03/12/2015 6pm Vương quốc Anh
03/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
04/12/2015 6pm Vương quốc Anh
04/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền + Gói vàng Jumbo Premium

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là bạc
Hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Cu Sn

Bắt đầu
02/12/2015 6pm Vương quốc Anh
02/12/2015 10am Pt

Chấm dứt
03/12/2015 6pm Vương quốc Anh
03/12/2015 10am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 3.000 đồng tiền + Gói vàng hiếm
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải bằng đồng
Hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Hai Điện Tử trực tuyến

Bắt đầu
30/11/2015 9 giờ tối Vương quốc Anh
30/11/2015 12pm Pt

Chấm dứt
01/12/2015 12am Vương quốc Anh
30/11/2015 3 giờ chiều Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 12.000 đồng tiền (chiến thắng đầu tiên)
8.000 xu (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả người chơi phải là vàng

 
 
 
 
 
 
 

GIỮ CHO NÓ 100

Bắt đầu
30/11/2015 5 giờ chiều Vương quốc Anh
30/11/2015 9 giờ sáng Pt

Chấm dứt
30/11/2015 8 giờ tối Vương quốc Anh
30/11/2015 12pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 8.000 xu (chiến thắng đầu tiên)
5.000 xu (chiến thắng trong tương lai)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Bất cứ điều gì đi

Bắt đầu
30/11/2015 2 giờ chiều Vương quốc Anh
30/11/2015 6 giờ sáng Pt

Chấm dứt
30/11/2015 5 giờ chiều Vương quốc Anh
30/11/2015 9 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 12.000 đồng tiền (chiến thắng đầu tiên)
8.000 xu (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu/p>

 
 
 
 
 
 
 

Người chơi thứ hai trên mạng

Bắt đầu
30/11/2015 8 giờ sáng Vương quốc Anh
30/11/2015 12am Pt

Chấm dứt
30/11/2015 11 giờ sáng Vương quốc Anh
30/11/2015 3 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 8.000 xu (chiến thắng đầu tiên)
5.000 xu (chiến thắng trong tương lai)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Đội hình 5 sao

 
 
 
 
 
 
 

Kệ hàng đầu

Bắt đầu
28/11/2015 12am Vương quốc Anh
27/11/2015 4 giờ chiều Pt

Chấm dứt
28/11/2015 3 giờ sáng Vương quốc Anh
27/11/2015 7 giờ tối Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 8.000 đồng tiền
6.000 xu (chiến thắng trong tương lai)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Đội hình 5 sao

 
 
 
 
 
 
 

MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ

Bắt đầu
27/11/2015 8 giờ tối Vương quốc Anh
27/11/2015 12pm Pt

Chấm dứt
27/11/2015 11pm Vương quốc Anh
27/11/2015 3pm Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 12.000 đồng tiền
8.000 xu (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không yêu cầu

 
 
 
 
 
 
 

Mục tiêu vàng

Bắt đầu
27/11/2015 3pm Vương quốc Anh
27/11/2015 8 giờ sáng Pt

Chấm dứt
27/11/2015 6pm Vương quốc Anh
27/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 12.000 đồng tiền
8.000 xu (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là vàng

 
 
 
 
 
 
 

BẠN TỐT MÃI MÃI

Bắt đầu
27/11/2015 9 giờ sáng Vương quốc Anh
27/11/2015 1 giờ sáng Pt

Chấm dứt
27/11/2015 12pm Vương quốc Anh
27/11/2015 4am Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 8.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Hóa học nhóm phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Cup Movember

Bắt đầu
23/11/2015 6pm Vương quốc Anh
23/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
30/11/2015 6pm Vương quốc Anh
30/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 4.000 đồng tiền + Gói vàng cao cấp
4.000 đồng xu cho chiến thắng tiếp theo
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền + Gói vàng
1.500 xu cho chiến thắng tiếp theo

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải là vàng và hóa học đội phải là 100

 
 
 
 
 
 
 

Luôn luôn có giải đấu

Bắt đầu
22/11/2015 6pm Vương quốc Anh
22/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
24/11/2015 6pm Vương quốc Anh
24/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.000 đồng tiền
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, chính xác 3 người chơi phải đến từ Arsenal, 3 người từ Bor. M hèGladbach và 3 từ Olymp. Lyonnais.

 
 
 
 
 
 
 

KINH ĐIỂN

Bắt đầu
20/11/2015 6pm Vương quốc Anh
20/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
22/11/2015 6pm Vương quốc Anh
22/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 4.000 đồng tiền + Gói vàng hiếm
Người chơi đơn: N.A.

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
N.A.

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 3 người chơi phải đến từ Real Madrid và 3 người từ FC Barcelona.

 
 
 
 
 
 
 

LỘN NGƯỢC

Bắt đầu
20/11/2015 6pm Vương quốc Anh
20/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
22/11/2015 6pm Vương quốc Anh
22/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong mười một khởi đầu, 4 người chơi phải đến từ Chelsea và 4 người từ Leicester City.

 
 
 
 
 
 
 

Anh hùng châu Âu

Bắt đầu
19/11/2015 6pm Vương quốc Anh
19/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
21/11/2015 6pm Vương quốc Anh
21/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: N.A.
Người chơi đơn: 2.000 đồng tiền + Gói vàng cao cấp

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Trong 18 người chơi, 6 người phải đến từ Hungary, 6 người từ Thụy Điển và 6 từ Cộng hòa Ireland.

 
 
 
 
 
 
 

Fut United Cup

Bắt đầu
13/11/2015 6pm Vương quốc Anh
13/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
16/11/2015 6pm Vương quốc Anh
16/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 5.000 đồng tiền + Gói vàng hiếm
Người chơi đơn: 2.500 xu + Gói vàng cao cấp

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Đội hóa hóa học 100

 
 
 
 
 
 
 

Giải đấu playoff MLS Cup

Bắt đầu
06/11/2015 6pm Vương quốc Anh
06/11/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
09/11/2015 6pm Vương quốc Anh
09/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 8.500 xu (chiến thắng đầu tiên)
5.000 xu (chiến thắng trong tương lai)
Người chơi đơn: 4.000 xu (chiến thắng đầu tiên)
1.500 xu (chiến thắng trong tương lai)

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Tất cả 18 người chơi phải đến từ MLS (Liên đoàn Bắc Mỹ)
-

 
 
 
 
 
 
 

Quả bóng quái vật

Bắt đầu
30/10/2015 6pm Vương quốc Anh
30/10/2015 11 giờ sáng Pt

Chấm dứt
02/11/2015 6pm Vương quốc Anh
02/11/2015 11 giờ sáng Pt

Phần thưởng
Trực tuyến: 7.500 tiền
Người chơi đơn: 3.000 đồng tiền

Sự khó khăn (Người chơi đơn)
Chuyên nghiệp

Mở khóa
0 danh hiệu

Yêu cầu đầu vào
Không có yêu cầu nhập cảnh
-

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIFA 16 Đội cuối cùng đã cố định các giải đấu

 
 
 

Tất cả các giải đấu Đội Ultimate FIFA 16

 

Cúp khởi động

Chế độ: Người chơi đơn
Phần thưởng: 500 xu + 1 gói quà tặng vàng
Mở khóa: 0 danh hiệu
Khó khăn: nghiệp dư
Yêu cầu đầu vào:
Không có yêu cầu nhập cảnh

 
 

Thử thách bằng đồng

Chế độ: Người chơi đơn
Phần thưởng: 1.000 đồng tiền + 1 gói quà vàng
Mở khóa: 0 danh hiệu
Khó khăn: Chuyên nghiệp
Yêu cầu đầu vào:
Tất cả 18 người chơi phải bằng đồng

 
 

Khiên bạc

Chế độ: Người chơi đơn
Phần thưởng: 750 xu + 1 gói quà tặng bạc
Mở khóa: 0 danh hiệu
Khó khăn: Bán-pro
Yêu cầu đầu vào:
Tất cả 18 người chơi phải là bạc
Hóa học nhóm từ 75 đến 100

 
 

CHAMPIONTION Cúp

Chế độ: Người chơi đơn
Phần thưởng: 1.200 đồng tiền + 1 gói phần thưởng cho vay cao cấp
Mở khóa: 0 danh hiệu
Khó khăn: đẳng cấp thế giới
Yêu cầu đầu vào:
Không có yêu cầu nhập cảnh

 
 

Tất cả các giải đấu Đội Ultimate FIFA 16

 
 
 
 

Đồng cổ điển

Chế độ: Trực tuyến
Phần thưởng: 2.000 đồng tiền + 1 gói đồng cao cấp jumbo
Mở khóa: 0 danh hiệu
Yêu cầu đầu vào:
Tất cả 18 người chơi phải bằng đồng

 
 

Cuộc đụng độ bạc

Chế độ: Trực tuyến
Phần thưởng: 2.000 đồng tiền + 1 gói bạc
Mở khóa: 0 danh hiệu
Yêu cầu đầu vào:
Tất cả 18 người chơi phải là bạc

 
 

Champion Shield

Chế độ: Trực tuyến
Phần thưởng: 2.000 đồng tiền + 1 gói vàng
Mở khóa: 0 danh hiệu
Yêu cầu đầu vào:
Không có yêu cầu nhập cảnh

 
 
 
 
 
 
 

104 Suy nghĩ về các giải đấu Đội cuối cùng của FIFA 16

 1. Chào Rodrigo,
  Bạn có bất kỳ thông tin nào khác về phần sau từ trang chủ của EA Tots không? (https://www.ivc4.com/fifa/ultimate-team/news/2016/fut-16-tots)
  Trên hết các giải đấu mới, chúng tôi có những phần thưởng thú vị dựa trên số lượng các giải đấu dành riêng cho TOTS mà bạn giành chiến thắng trong Đội FIFA Ultimate. Bạn càng giành được nhiều giải đấu Tots, giải thưởng lớn hơn và tốt hơn bạn nhận được!

  Tôi không có niềm vui khi chơi các giải đấu ngoại tuyến nhàm chán về độ khó chuyên nghiệp quá dễ dàng với 3000 đô la.
  Vì vậy, những gì tôi nhận được thêm và khi nào để giành Cup Nga, Benelux Cup, v.v.
  Các giải đấu năm nay là một trò đùa và chính sách thông tin EAS là một trò đùa thậm chí còn lớn hơn.

 2. Về các giải đấu Bundesliga Tots, bắt đầu từ chiến thắng thứ ba, giải thưởng là gói tiền xu (ít nhất 4.000 đồng tiền).

 3. Giải đấu bằng đồng. Trò chơi cuối cùng vs Mel Victory 0 -0 PEN (20 -19) Không có bình luận nào vì don don sẽ không được rood :(

 4. Chỉ có thể có một người là một gói 7,5k ngoại tuyến cho chiến thắng đầu tiên và 1K tiền cho các chiến thắng trong tương lai. Gói 15K trực tuyến cho tất cả các chiến thắng.

 5. Rodrigo Việc sử dụng các giải đấu Tots là gì, chúng tôi chỉ nhận được 2000 đồng lần đầu tiên trong một người chơi đơn và 1000 xu sau đó. tăng phần thưởng khi các giải đấu tiến hành

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Bạn hoàn toàn đúng. Những phần thưởng này là khủng khiếp. Có lẽ họ sẽ cải thiện nó thành các tots phổ biến nhất

 6. Có một cốc mới ra. Không chắc chắn về cái tên nhưng bạn cần 5 người chơi từ Atletico và Real trong 18. Chiến thắng đầu tiên là 2k trong khi thứ hai trên phường là 1,5k. Điều này có liên quan đến người chơi đơn.

 7. Xin chào Rodrigo, phần thưởng chiến thắng trong tương lai cho Fut Cup cho người chơi đơn là gì? Tôi biết chiến thắng đầu tiên là gói vàng khổng lồ và 3K như đã nêu. Cảm ơn!

 8. Rodrigo trong hướng dẫn Nó cho thấy rằng bạn sẽ nhận được 1000 đồng tiền nhưng trong các trang khác, nó cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng khác nhau cho các trò chơi khác nhau để tôi nhận được 1000 đồng tiền hoặc phần thưởng cao hơn

 9. EA sẽ phát hành thêm các giải đấu gói thực sự thực sự là nó rất khó chịu, chúng tôi có một gói vàng hiếm và EA cũng đang phát hành các giải đấu mà không có phần thưởng cao thực sự điều này khiến tôi cảm thấy chán huyền thoại

 10. Xin chào chỉ là một điều nhỏ nhưng bạn tuyên bố 12 giờ tối theo giờ UK (GMT) nhưng đây là giữa trưa. Bạn nên nêu thời gian 12 giờ sáng vì đây là nửa đêm và khi các giải đấu gần đây mở/đóng.

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Chào.
   Tôi đã googled nó và nó cho tôi thấy rằng 12 giờ sáng là giữa trưa và 12 giờ tối. Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra lại trong một nguồn đáng tin cậy nhất và nó cho thấy bạn đúng 100%. Xin lỗi nhưng ở đất nước của tôi, chúng tôi sử dụng chu kỳ 24 giờ.
   Chúng tôi sẽ sửa trang. Cảm ơn bạn.

 11. Giải đấu mới K League hay một giải đấu? Chắc chắn rằng một lỗi đánh máy thấy rằng không có giải đấu Hyundai K? Liên đoàn Hàn Quốc là cổ điển.

 12. Tại sao EA không phát hành các giải đấu gói và nếu bạn có chi tiết, bạn có thể cho tôi biết khi nào một giải đấu gói sẽ đến.

 13. Xin chào! Một người chơi một người chơi Futmas Futmas, độ khó của các giải đấu cao (đẳng cấp thế giới, huyền thoại) và tôi cũng có thể chơi các giải đấu trực tuyến, bởi vì khi tôi cố gắng kết nối không ai ở đó. Nó rất không công bằng cho những người như tôi.

   1. Nhưng Swansea Cup là một trò đùa. Không ai sẽ mua 7 người chơi Swansea cho giải thưởng giành được 2000. Thông thường bạn có thể thực hiện giao dịch tiền tốt trong các giải đấu như vậy, nhưng các giải đấu năm nay thất bại trên mặt trận đó.
    Nói về khó khăn: Tôi cố gắng chơi mọi giải đấu và chúng tôi đã có rất nhiều chuyên nghiệp. Đối với tôi đây là những điều rất nhàm chán, nó không có niềm vui chiến thắng trong khi bạn có thể xem TV cùng một lúc. Huyền thoại đã rất vui và tôi có khả năng giành được nó.
    Điều tốt nhất sẽ là chọn những khó khăn như trong các trò chơi của Tuần và nhận được giải thưởng cao hơn để giành chiến thắng trên huyền thoại.

 14. Rodrigo sau tất cả, tốt hơn là bán các cầu thủ của mình và giữ một đội "Lean" nhưng với nhiều tiền hơn và giá trị câu lạc bộ hoặc giữ họ trong câu lạc bộ của anh ấy để anh ấy có thể dễ dàng chơi các giải đấu đặc biệt hơn? Hôm nay tôi có 173 người chơi cho đến nay không làm gì ngoài việc chiếm không gian, nhưng tôi nhớ năm ngoái tôi đã dành rất nhiều Perrengue để thiết lập các đội kịp thời. Bạn có biết nếu cuộc thảo luận này là ở đâu đó?

   1. Rodrigo họ sẽ tiếp tục mở giải đấu chỉ vào thứ Sáu hoặc họ sẽ mở thường xuyên hơn khi kết thúc giải đấu, mới sẽ bắt đầu?

 15. Rodrigo ESSES TORNEIOS PARA PS3 Não aparecem na opção Người chơi. Como faço pois só consigo chạy bộ trực tuyến e như vezes o nível dos Times esta muito alto de acordo com như exigências? Obrigado Desde Já.

   1. Tôi nghĩ rằng 3 ngày không đủ để người chơi xây dựng các đội tốt .. Hôm qua tôi đã cố gắng bắt đầu một trò chơi trong hơn 10 lần nhưng tôi đã không tìm thấy người chơi !!!

 16. Hãy để hy vọng họ sẽ phát hành các giải đấu nổi bật rất sớm, nếu không nó sẽ sớm trở nên nhàm chán.

  Rodrigo, tôn trọng rằng bạn tiếp tục trả lời cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại :-).

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Thật không may, chúng tôi không có ý tưởng. Trong những năm trước, EA đã phát hành các giải đấu nổi bật sớm hơn nhiều.

 17. Có thể không có kế hoạch phát hành bất kỳ giải đấu nào và họ sẽ gắn bó với chế độ dự thảo?
  Mất khá nhiều thời gian để xây dựng 15.000 cần thiết cho dự thảo để có vẻ như họ có thể dựa vào những người mua điểm.

Nhận xét đã đóng cửa.