kèo tỷ lệ bóng đá Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18

Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18

 

Bạn có muốn biết những gì bạn có thể kiếm được trong dự thảo FIFA 18 cho cả chế độ trực tuyến và người chơi đơn không?Đặc biệt đối với bạn, chúng tôi đã biên dịch trên một trang tất cả các phần thưởng Draft Fut cho FIFA 18 bạn có thể giành chiến thắng.


 
Phần thưởng dự thảo FUT cho FIFA 18
Được xác nhận |Để được xác nhận |?Phần thưởng mới

TRỰC TUYẾN | NGƯỜI CHƠI ĐƠN
 
 
 
Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18
 
 

Giới thiệu về phần thưởng dự thảo FUT cho FIFA 18

Phần thưởng dự thảo FUT hoạt động như thế nào trên FIFA 18 Team Ultimate?
 
Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18
 

Trong Dự thảo FUT, Chế độ trò chơi FUT được giới thiệu trong FIFA 16, bạn phải trả 15.000 đồng tiền hoặc 300 điểm FIFA cho mỗi lần bạn chơi.Tuy nhiên, bạn luôn nhận được một phần thưởng.Nếu bạn muốn biết bạn sẽ nhận được giải nào, hãy tiếp tục đọc.

Người chơi có rất nhiều câu hỏi về phần thưởng dự thảo FUT nhưng hy vọng chúng ta ở đây để làm rõ các chủ đề gây tranh cãi nhất:

Mỗi khi bạn bắt đầu một Campaingn mới, bạn cần phải trả 15.000 đồng tiền hoặc 300 điểm FIFA;
☑ Càng giành được nhiều chiến thắng, càng tốt là phần thưởng;
Bạn chỉ nhận được phần thưởng của mình khi bạn kết thúc chiến dịch;
☑ Thẻ bạn lấy từ phần thưởng có thể giao dịch;
Chế độ trực tuyến có Phần thưởng tốt hơn hơn chế độ chơi đơn;
☑ Phần thưởng của người chơi là không phải bị ảnh hưởng bởi khó khăn trong trò chơi;
Độ khó trò chơi chỉ ảnh hưởng đến các đồng tiền bạn nhận được ở cuối mỗi trận đấu.


 
 

Phần thưởng dự thảo tương lai trực tuyến cho FIFA 18

Những gì bạn có thể giành chiến thắng khi chơi Fut Draft trực tuyến
 
Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18
 
 
Bạn đã thắng bao nhiêu trận đấu?
0 | 1 | 2 | 3 | 4

 
 

0 chiến thắng
Khi bạn thua trận đầu tiên

1 x Gói người chơi cho vay cuối cùng
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 10k ✅

1 x 2,5k Gói bạc
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 12,5k

3 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 15K ❌

1 x Dự thảo gói mã thông báo
Tổng giá trị: 15K ❌

2 x 5k Gói vàng
1 x 7,5k Gói bạc Jumbo Premium
Tổng giá trị: 17,5k


 
 
 

1 chiến thắng
Khi bạn thắng trận đầu tiên và thua trận thứ hai

1 x Gói vàng jumbo
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 10k ❌

1 x 3,75k Gói bạc cao cấp
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 13,75k ❌

1 x 2,5k Gói bạc
1 x 5k Gói vàng
1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 15K ✅

1 x 5k Gói vàng
1 x Dự thảo gói mã thông báo
Tổng giá trị: 20K

1 x 5k Gói vàng
2 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 20K

1 x 3,75k Gói bạc cao cấp
2 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 33,75K ❌

2 x 5k Gói vàng
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 35K ❌


 
 
 

2 chiến thắng
Khi bạn thắng hai trận đầu tiên và thua trận thứ ba

1 x 5k Gói vàng
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 20K

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 22,5k ✅

2 x 5k Gói vàng
2 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 25k ✅

1 x 5k Gói vàng
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 30K ❌

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 40K ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 57,5k


 
 
 

3 chiến thắng
Khi bạn thắng ba trận đầu tiên và thua trận cuối cùng

3 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 22,5k ❌

2 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ✅

2 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ✅

2 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ✅

1 x 5k Gói vàng
2 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 30K ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói vàng hiếm
Tổng giá trị: 40K ❌

1 x 5k Gói vàng
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 45K ✅

1 x 5k Gói vàng
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói vàng hiếm
Tổng giá trị: 45K ✅

1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 50K ✅

2 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 50K ✅


 
 
 

4 chiến thắng
Khi bạn thắng tất cả các trận đấu

1 x 5k Gói vàng
1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 55K ✅

2 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 55K ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
2 x 25k Gói vàng hiếm
Tổng giá trị: 57,5k

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 57,5k

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 25k Gói vàng hiếm
25.000 xu
Tổng giá trị: 57,5k

1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
1 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 60K ✅

2 x 5k Gói vàng
2 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 60K ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói vàng hiếm
30.000 xu
Tổng giá trị: 70K ❌

1 x 5k Gói vàng
2 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 75K ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói vàng hiếm
2 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 75K ✅

3 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 75K ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
2 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 77,5k ❌

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
45.000 xu
Tổng giá trị: 77,5k ❌

1 x 25k Gói vàng hiếm
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
1 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 85K ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 35K Gói lớn
1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 100K ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
2 x 50k Gói người chơi hiếm
Tổng giá trị: 107,5k ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 50k Gói người chơi hiếm
45.000 xu
Tổng giá trị: 110k ✅

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 100k Gói người chơi hiếm hoi jumbo
Tổng giá trị: 115K ✅

1 x 35K Gói lớn
1 x 100k Gói người chơi hiếm hoi jumbo
Tổng giá trị: 135k ✅


 
 
 

Phần thưởng dự thảo tương lai của người chơi cho FIFA 18

Những gì bạn có thể giành chiến thắng khi chơi Fut Draft một người chơi
 
Phần thưởng dự thảo FUT cho các chế độ trực tuyến và người chơi trực tuyến FIFA 18
 
 
Bạn đã thắng bao nhiêu trận đấu?
0 | 1 | 2 | 3 | 4

 
 

0 chiến thắng
Khi bạn thua trận đầu tiên

1 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 5K ❌

1 x Dự thảo gói mã thông báo
Tổng giá trị: 15K ❌


 
 
 

1 chiến thắng
Khi bạn thắng trận đầu tiên và thua trận thứ hai

1 x 2,5k Gói bạc
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 12,5k


 
 
 

2 chiến thắng
Khi bạn thắng hai trận đầu tiên và thua trận thứ ba

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 15K ❌

3 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 15K ❌

2 x 5k Gói vàng
1 x 7,5k Gói bạc Jumbo Premium
Tổng giá trị: 17,5k


 
 
 

3 chiến thắng
Khi bạn thắng ba trận đầu tiên và thua trận cuối cùng

1 x 3,75k Gói bạc cao cấp
2 x 5k Gói vàng
Tổng giá trị: 13,75k ❌

2 x 5k Gói vàng
1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 17,5k

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x Dự thảo gói mã thông báo
Tổng giá trị: 22,5k ❌

3 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 22,5k ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 22,5k ❌

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 40K ❌


 
 
 

4 chiến thắng
Khi bạn thắng tất cả các trận đấu

1 x 5k Gói vàng
1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
Tổng giá trị: 12,5k

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 12,5k Gói người chơi vàng
Tổng giá trị: 20K

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x Dự thảo gói mã thông báo
Tổng giá trị: 22,5k ❌

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 22,5k ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói Gold 26 Jumbo Premium
Tổng giá trị: 22,5k ✅

1 x 25k Gói vàng hiếm
Tổng giá trị: 25k ✅

1 x 12,5k Gói người chơi vàng
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 27,5k

2 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ❌

1 x Dự thảo gói mã thông báo
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ✅

2 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ✅

1 x Dự thảo gói mã thông báo
1 x 15k Gói Gold 26 Jumbo Premium
Tổng giá trị: 30K ❌

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 32,5k ✅

1 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 35K ✅

1 x 7,5k Gói vàng cao cấp
2 x 15k Gói Gold 26 Jumbo Premium
Tổng giá trị: 37,5k

1 x 12,5k Gói người chơi vàng
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 37,5k

1 x 12,5k Gói người chơi vàng
1 x 26k Gói Gold 26 Jumbo Premium
Tổng giá trị: 38,5k

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 25k Gói người chơi vàng cao cấp
Tổng giá trị: 40K ❌

1 x 15k Gói vàng Jumbo Premium
1 x 35K Gói lớn
Tổng giá trị: 50K ❌

1 x 50k Người chơi hiếm
Tổng giá trị: 50K ❌

 
 

Bạn có không hài lòng với phần thưởng dự thảo FUT mà bạn có trong FIFA 18? Sau đó, bạn có thể bỏ lỡ bài viết này Để biết tất cả sự thật về chế độ trò chơi này.

 
 

73 Suy nghĩ về phần thưởng dự thảo của FUT FUT cho FIFA 18 Chế độ trực tuyến và người chơi

 1. Tôi đã thắng 4 trò chơi trên dự thảo FUT trực tuyến và có 2 gói vàng và 2 gói vàng cao cấp. Tôi đã thắng cả bốn trận đấu 3 lần và có cùng giải thưởng. Nó có một tải của BS. Làm thế nào tôi không nhận được bất kỳ gói hay người chơi tốt nào ?! CỨU GIÚP

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Tôi nghĩ rằng bạn có gói vàng 2 lần và gói người chơi vàng cao cấp 2 lần, phải không? Chà, không ai biết điều gì làm cho phần thưởng trở nên khác biệt.

 2. Gói vàng 2 x 5k
  Gói 2 x 25k Gold Gold
  Tổng giá trị: 60K ❌

  Có được điều này để giành chiến thắng 4 liên tiếp nếu bạn muốn xác nhận nó 🙂

  (wasn bất kỳ bảng quảng cáo nào cho họ)

 3. 3 chiến thắng đã cho tôi 2 gói người chơi cao cấp hai lần

  2 chiến thắng thường mang lại cho tôi một gói vàng cao cấp và gói vàng cao cấp

  4 chiến thắng - 1 Gói vàng + 1 Gói người chơi hiếm
  4 chiến thắng - Gói 1 mega và 1 người chơi vàng cao cấp

  Một chút khó chịu vì với gói may mắn của tôi, tôi đã kết thúc tồi tệ hơn sau khi thắng 4 trận so với trước khi tôi vào nó

 4. Bạn có nhận thấy bất kỳ mối tương quan nào giữa việc chơi các trò chơi sau một trò chơi khác và cách đó không? Giả sử nó đã thắng được tạo ra một sự khác biệt nhưng chỉ là một suy nghĩ

 5. Về cơ bản, tôi đã có mỗi trong số 3 người tồi tệ nhất khá nhiều lol thật đáng xấu hổ, rằng anh chàng khác trở nên tốt hơn tôi có được khi giành chiến thắng hai lần 🙁

 6. 4 chiến thắng

  Gói người chơi hiếm 1x
  Gói vàng 1x

  Họ có cho tôi shit vì tôi thắng nó rất nhiều không?

  Ngoài ra 2 chiến thắng là

  1 gói vàng cao cấp jumbo
  1 gói vàng cao cấp

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Chúng tôi không biết làm thế nào họ làm điều đó. Có lẽ có một lý do để cung cấp phần thưởng thấp hơn cho những người như bạn nhưng không ai biết lý do đó là gì.

 7. Chế độ ngoại tuyến cho bản nháp với độ khó cao hơn phải tốt hơn thế này, hoàn toàn choáng váng rằng FIFA đã không tìm ra điều này. Người chơi nhận được phần thưởng tương tự chơi trên nghiệp dư so với huyền thoại là điên rồ.

 8. 4 chiến thắng
  Gói 15k
  Gói 50k
  45000 xu
  Thậm chí không biết điều này có thể nghĩ rằng nó phải là một chương trình khuyến mãi nên tôi đoán nó khá hiếm

 9. 4 chiến thắng trên mạng

  Gói 1xmega
  Gói người chơi vàng cao cấp 1x

  Tại sao tôi nhận được giải thưởng giá trị thấp shitty cho 4 chiến thắng mọi lúc ???

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Bạn luôn giành được phần thưởng giống nhau, bất kể bạn chơi cấp độ khó nào. Trong trường hợp này, bạn sẽ giành được những gì được xuất bản cho 4 người chơi chiến thắng.

 10. Cho tôi một người bạn đời của tôi đã thực hiện bản nháp của người chơi khoảng một tuần trước, tôi đã chơi Word Class và anh ấy đã chơi chuyên nghiệp, cả hai đã giành được tất cả 4 gói có cùng một Cùng một gói cho 3 chiến thắng đó là một
  Gói vàng 1 x 5k
  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  Tổng giá trị: 12,5k
  Đóng gói một lượng người chơi wank quá

 11. Nếu bạn giành được 2 tỷ lệ cược hàng cho phần thưởng sẽ tốt hơn. Tôi vừa giành được thứ 2 liên tiếp và tôi đã nhận được gói 100k + 7,5k

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Trước hết, cảm ơn bạn đã phản hồi.
   Khi bạn nói ‘2 trong hàng, bạn đang nói 2 chiến thắng mà không tắt bảng điều khiển?

 12. Dự thảo một người chơi đơn: 4 chiến thắng

  Phần thưởng:
  Gói người chơi vàng 1 x 12.5k
  Gói vàng cao cấp 1 x 15K

  Tổng giá trị: 27,5k

 13. Tôi đã chơi 40 bản nháp ngoại tuyến. (Cả 4 chiến thắng)
  Tôi có 1x:

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  Gói người chơi vàng 1 x 12.5k
  Tổng giá trị: 20K

  Và 39 người khác, nó là một trong 2:
  Nó giống như 50/50

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  Gói vàng cao cấp 1 x 15K
  Tổng giá trị: 22,5k

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  1 x 15K Jumbo Premium Gold 26 gói
  Tổng giá trị: 22,5k ❌

 14. Chỉ cần dự thảo FUT trực tuyến 5 lần chiến thắng tất cả 4 trò chơi mỗi lần, đây là những gì tôi nhận được như phần thưởng:

  Gói vàng cao cấp 1 x 15K
  Gói Mega 1 x 35k
  Gói người chơi hiếm 1 x 50K
  Tổng giá trị: 100K ❌

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  Gói vàng quý hiếm 1 x 25K
  25.000 xu
  Tổng giá trị: 57,5k

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  Gói vàng quý hiếm 1 x 25K
  25.000 xu
  Tổng giá trị: 57,5k

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  2 x 50K Gói người chơi hiếm
  Tổng giá trị: 107,5k ❌

  Gói người chơi vàng cao cấp 1 x 25k
  Gói Mega 1 x 35k
  Tổng giá trị: 60K ❌

 15. thực hiện một vài dòng ngay bây giờ và tôi đã có

  Gói vàng cao cấp 1 x 7,5k
  1 x 15K Jumbo Premium Gold 26 gói
  Tổng giá trị: 22,5k ❌

  khoảng 3 lần

  sẽ làm thêm một vài ngày mai và cho bạn biết kết quả

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Chào.
   Ngay bây giờ, trọng tâm của chúng tôi là FIFA 18 cho PS4 và XB1. Năm nay, chúng tôi cũng có kế hoạch bao gồm nhiều chủ đề hơn cho PC. Tại thời điểm này, chúng tôi không chơi trên Switch, vì vậy chúng tôi không có kế hoạch xuất bản hướng dẫn cho nền tảng này.

 16. Này người bạn đời, những bài viết tuyệt vời mà bạn đã đăng gần đây. Bạn có khung thời gian nào khi BPL, La Liga và các đội như vậy sẽ có sẵn không? Tôi đánh giá cao rằng nó có thể không sớm có lúc. Dù sao, cảm ơn, hãy tiếp tục công việc tuyệt vời, nó rất được đánh giá cao.

  1. Rodrigo Lopes (quản trị viên)

   Cám ơn vì những lời tốt đẹp của bạn.
   Chúng tôi sẽ phát hành một hướng dẫn giải đấu mới mỗi tuần. Ngày ước tính cho ngày đầu tiên (EPL) là ngày 7 tháng 10.

Nhận xét đã đóng cửa.