kèo tỉ số Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

 
 

FIFA 16 có xuống không? Kiểm tra danh sách đầy đủ của chúng tôi về tất cả thời gian bảo trì FIFA 16.
Tìm hiểu khi nào sẽ không thể chơi FIFA 16 và FUT 16 do bảo trì lịch trình.

 
 
 

Trang này được cập nhật mỗi khi nó được công bố bảo trì mới.
Bạn có thể truy cập trang này trên điều hướng thanh hàng đầu: thời gian trực tiếp - bảo trì


 

thể thao điện tử là người duy nhất chịu trách nhiệm bởi thời gian bảo trì.
Điều duy nhất mà nhóm FIFA U làm là xuất bản danh sách thời gian bảo trì FIFA 16 theo lịch trình.


 
 
 
 

Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 31/08/2016 4:00 AM Vương quốc Anh
30/08/2016 8:00 tối Pt
Kết thúc: 31/08/2016 8:00 AM Vương quốc Anh
31/08/2016 12:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 4 giờ

Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 02/08/2016 5:00 AM Vương quốc Anh
01/08/2016 09:00 PM Pt
Kết thúc: 02/08/2016 8:30 sáng Vương quốc Anh
02/08/2016 12:30 sáng Pt
Thời lượng ước tính: 3,5 giờ

Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 29/07/2016 7:00 AM Vương quốc Anh
28/07/2016 11:00 PM Pt
Kết thúc: 29/07/2016 10:00 AM Vương quốc Anh
29/07/2016 02:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 26/07/2016 8:00 AM Vương quốc Anh
26/07/2016 12:00 AM Pt
Kết thúc: 26/07/2016 10:00 AM Vương quốc Anh
26/07/2016 02:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 20/07/2016 6:30 sáng Vương quốc Anh
19/07/2016 10:30 tối Pt
Kết thúc: 20/07/2016 9:30 sáng Vương quốc Anh
20/07/2016 01:30 AM Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 19/07/2016 6:30 sáng Vương quốc Anh
18/07/2016 10:30 tối Pt
Kết thúc: 19/07/2016 9:30 sáng Vương quốc Anh
19/07/2016 01:30 AM Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 15/07/2016 6:00 AM Vương quốc Anh
14/07/2016 10:00 tối Pt
Kết thúc: 15/07/2016 10:00 AM Vương quốc Anh
15/07/2016 02:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 4 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 14/07/2016 6:30 sáng Vương quốc Anh
13/07/2016 10:30 tối Pt
Kết thúc: 14/07/2016 7:00 AM Vương quốc Anh
13/07/2016 11:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 30 phút

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: Tất cả cho PS4 và Sure Mush cho các nền tảng khác
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 12/07/2016 8:00 AM Vương quốc Anh
12/07/2016 12:00 AM Pt
Kết thúc: 12/07/2016 10:00 AM Vương quốc Anh
12/07/2016 2:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: Mua điểm FIFA
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 05/07/2016 7:00 AM Vương quốc Anh
04/07/2016 11:00 PM Pt
Kết thúc: 05/07/2016 10:00 AM Vương quốc Anh
05/07/2016 2:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 20/06/2016 6:00 AM Vương quốc Anh
19/06/2016 11:00 PM Pt
Kết thúc: 20/06/2016 11:00 AM Vương quốc Anh
20/06/2016 4:00 AM Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ

Nền tảng: PC
Dịch vụ ngoại tuyến: Mua điểm FIFA
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 26/04/2016 7:30 sáng Vương quốc Anh
25/04/2016 11:30 tối Pt
Kết thúc: 26/04/2016 1:30 chiều Vương quốc Anh
26/04/2016 5:30 sáng Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ + 1 giờ + 1,5 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 07/04/2016 6am Vương quốc Anh
06/04/2016 10pm Pt
Kết thúc: 07/04/2016 12pm Vương quốc Anh
07/04/2016 4AM Pt
Thời lượng ước tính: 6 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC và Mobile
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 02/04/2016 7am Vương quốc Anh
01/04/2016 11pm Pt
Kết thúc: 02/04/2016 9am Vương quốc Anh
01/04/2016 1 giờ sáng Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 29/03/2016 8am Vương quốc Anh
29/03/2016 12 giờ sáng Pt
Kết thúc: 29/03/2016 9am Vương quốc Anh
29/03/2016 1 giờ sáng Pt
Thời lượng ước tính: 1 giờ

Nền tảng: Xbox 360
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 10/03/2016 6am Vương quốc Anh
09/03/2016 10pm Pt
Kết thúc: 10/03/2016 8 giờ sáng Vương quốc Anh
10/03/2016 12 giờ sáng Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Xbox One, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 23/02/2016 6am Vương quốc Anh
22/02/2016 10 giờ tối Pt
Kết thúc: 23/02/2016 7am Vương quốc Anh
22/02/2016 11pm Pt
Thời lượng ước tính: 1 giờ

Nền tảng: Xbox One, PlayStation 4 và PC
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 20/02/2016 7am Vương quốc Anh
19/02/2016 11pm Pt
Kết thúc: 20/02/2016 12pm Vương quốc Anh
20/02/2016 7am Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố
Các ghi chú khác: Sau khi bảo trì hoàn thành, bất kỳ người dùng nào gặp phải sự cố kết nối FUT ngày hôm nay sẽ cần phải chơi một trận đấu để giải quyết vấn đề đó

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 13/02/2016 6am Vương quốc Anh
12/02/2016 10 giờ tối Pt
Kết thúc: 13/02/2016 6:30 sáng Vương quốc Anh
12/02/2016 10:30 sáng Pt
Thời lượng ước tính: 30 phút

Nền tảng: PlayStation 4
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 03/02/2016 3 giờ sáng Vương quốc Anh
02/02/2016 9 giờ tối Pt
Kết thúc: 03/02/2016 6am Vương quốc Anh
03/02/2016 12am Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 19/01/2016 7pm Vương quốc Anh
18/01/2016 11pm Pt
Kết thúc: 19/01/2016 9pm Vương quốc Anh
19/01/2016 1 giờ sáng Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 23/12/2015 9pm Vương quốc Anh
23/12/2015 1 giờ chiều Pt
Kết thúc: 23/12/2015 11pm Vương quốc Anh
23/12/2015 3pm Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: PC, PlayStation 3 và PlayStation 4
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 22/12/2015 8:30 sáng Vương quốc Anh
22/12/2015 0:30 sáng Pt
Kết thúc: 22/12/2015 10:30 sáng Vương quốc Anh
22/12/2015 2:30 sáng Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: PC, PlayStation 3 và PlayStation 4
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 18/12/2015 7am Vương quốc Anh
17/12/2015 11pm Pt
Kết thúc: 18/12/2015 12am Vương quốc Anh
18/12/2015 4am Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 08/12/2015 7am Vương quốc Anh
07/12/2015 11pm Pt
Kết thúc: 08/12/2015 10 giờ sáng Vương quốc Anh
08/12/2015 2am Pt
Thời lượng ước tính: 3 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: FUT
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 14/11/2015 9:30 sáng Vương quốc Anh
13/11/2015 1:30 sáng Pt
Kết thúc: 14/11/2015 11:30 sáng Vương quốc Anh
13/11/2015 3:30 chiều Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: PC, PS3 và PS4
Dịch vụ ngoại tuyến: Tất cả
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 01/11/2015 8pm Vương quốc Anh
02/11/2015 1 giờ chiều Pt
Kết thúc: 02/11/2015 1 giờ sáng Vương quốc Anh
02/11/2015 6pm Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: Tất cả
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 26/10/2015 7am Vương quốc Anh
26/10/2015 12am Pt
Kết thúc: 26/10/2015 12pm Vương quốc Anh
26/10/2015 5 giờ sáng Pt
Thời lượng ước tính: 5 giờ

Nền tảng: Tất cả
Dịch vụ ngoại tuyến: Tất cả
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 
Danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

Bắt đầu: 06/10/2015 4 giờ sáng Vương quốc Anh
05/10/2015 8 giờ tối Pt
Kết thúc: 06/10/2015 6am Vương quốc Anh
05/10/2015 10pm Pt
Thời lượng ước tính: 2 giờ

Nền tảng: Xbox 360 và Xbox One
Dịch vụ ngoại tuyến: Tất cả
Các chế độ trò chơi khác: Làm việc
Cải tiến: Không được công bố

 
 
 
 
 
 
 

Để hạn chế số lượng người chơi ở giữa trận đấu FUT khi việc bảo trì bắt đầu, EA ngăn các trận đấu FUT mới bắt đầu trên các nền tảng thích hợp khoảng 30 phút trước khi bắt đầu bảo trì. Họ đang làm điều này để ngăn người chơi bắt đầu các trận đấu không có cơ hội kết thúc trước khi bắt đầu bảo trì.

Người chơi đã ở trong một trận đấu sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ có thể hoàn thành các trận đấu của họ trong cửa sổ 30 phút. Khi bảo trì hoàn tất, bạn sẽ có thể tìm và bắt đầu tạo một lần nữa.
 
 
 
 
 
 

7 suy nghĩ về danh sách đầy đủ của FIFA 16 thời gian bảo trì

  1. Khi tôi tham gia vào nhóm cuối cùng, chúng tôi xin lỗi nhưng đã có một lỗi kết nối với nhóm Ultimate Ultimate FIFA 16, bạn sẽ được gửi đến menu chính FIFA 16. Điều này đã xảy ra trong khoảng 9 ngày nay. Vui lòng giúp tôi tìm cách khắc phục điều này

  2. Sau khi người chơi bảo trì hết hạn trong danh sách chuyển nhượng của tôi bị mắc kẹt, tôi không thể gửi lại câu lạc bộ hoặc trả lại bán.

Nhận xét đã đóng cửa.