game fifa 6 FIFA 22 Mục tiêu mùa

Mục tiêu mùa của FIFA 22 cho phép người chơi tiến tới phần thưởng cho đội cuối cùng của họ. Hoàn thành Mục tiêu Và kiếm được XP sẽ tiến triển cấp độ của bạn trên tab Phần thưởng mùa. Có sự kết hợp đa dạng của phần thưởng có sẵn, như gói, người chơi, nội dung tùy chỉnh câu lạc bộ hoặc các mục khác để giúp tiến bộ câu lạc bộ của bạn. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các mục tiêu cho mỗi mùa. Tất cả thời gian được hiển thị trong (Múi giờ uk).
Nhấp hoặc nhấn vào mùa tương ứng để xem danh sách đầy đủ các mục tiêu.