dota mmr Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 5 năm 2013

Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 6 năm 2013

 

Chúng tôi đã cho bạn thấy những bàn thắng FIFA 13 tốt nhất được ghi 2012, bên trong quý đầu tiên của năm 2013 và vào Tháng tư.Bây giờ, đã đến lúc xem các mục tiêu tốt nhất của tháng 4 năm 2013.

 
 
 
 

Mục tiêu FIFA 13 tốt nhất của tháng 5 năm 2013

 

Các thể thao điện tử Lựa chọn mỗi tuần các mục tiêu trong tuần (GOTW).
Xem các mục tiêu FIFA tốt nhất được ghi vào tháng 5 năm 2013:

 

Video YouTube

 
Video YouTube

 
 
 

Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn nhiều mục tiêu hơn rất sớm.
Don Tiết quên đăng ký của chúng tôi FIFA U Team TV.