cá cược trực tuyến FIFA 22 Kiểm soát

Bạn cần biết các điều khiển FIFA 22 để chơi trò chơi này.Trang này cho bạn thấy danh sách đầy đủ các điều khiển/nút cho PlayStation, Xbox và PC.Bấm để bật lên hành động tương ứng.
Trang này cho bạn thấy kiểm soát Bạn cần nhấn để thực hiện tất cả các hành động cho PlayStation, Xbox và PC.
Hãy nhớ rằng các điều khiển trong hướng dẫn này đề cập đến cấu hình cổ điển nhưng bạn có thể chọn giữa 3 cấu hình bộ điều khiển và chọn cái nào bạn muốn sử dụng trước mỗi trận đấu với di chuyển L2/R2 hoặc LT/RT dễ dàng.

Để xem danh sách các điều khiển FIFA 22 trong trò chơi, hãy truy cập ‘Cài đặt và sau đó‘ Điều khiển.