bxh vong loai wc khu vuc chau my FIFA 21

FIFA 21, trò chơi thứ 28 của sê -ri FIFA, là người đầu tiên chạy trong các bảng điều khiển X/s của PlayStation 5 và Xbox Series.