bong da 88 com vn FIFA 22 Biểu tượng hoán đổi

Hoán đổi biểu tượng FIFA 22 cho phép người chơi mở khóa các biểu tượng và gói chọn để đổi lấy mã thông báo của người chơi có thể kiếm được bằng cách hoàn thành các mục tiêu bạn trao đổi.
Tất cả thời gian phát hành được chỉ định trong Múi giờ uk.
Nhấp hoặc nhấn vào mùa tương ứng để xem danh sách đầy đủ các mục tiêu.
Mã thông báo được phát hành trong suốt thời gian phát hành hoán đổi biểu tượng và mỗi cái chỉ có thể được đổi trong bản phát hành hoán đổi biểu tượng cụ thể đó.Họ không chuyển sang phát hành hoán đổi biểu tượng tiếp theo.
Nhấp hoặc nhấn vào mùa tương ứng để xem danh sách phần thưởng đầy đủ.
Mỗi bản phát hành hoán đổi có một bộ mã thông báo người chơi duy nhất gắn liền với nó. Mỗi biểu tượng riêng lẻ trong một giao dịch hoán đổi biểu tượng sẽ yêu cầu một số lượng mã thông báo người chơi nhất định để đổi. Một biểu tượng không thể được phát hành nhiều lần.
Người chơi cho Phần 3 không được xác nhận