bda lu FIFA 13

FIFA 13, 20thứ tự Game in Electronic Arts, loạt trò chơi video bóng đá của Hiệp hội, là FIFA đầu tiên có Lionel Messi trên trang bìa toàn cầu.FIFA 13 là một năm mang tính cách mạng đối với FIFA Ultimate Team: Đây là lần đầu tiên được phát hành Mode Fut Seasons Mode, FIFA Points, EAS FC Companion Ứng dụng và người chơi ủng hộ trong các thẻ mẫu.

FIFA 13 là FIFA đầu tiên tương thích với Xbox Kinect và PlayStation Move, phong trào kiểm soát mốt thời bấy giờ - mặc dù nó không thực sự trở thành một phần rất lớn của trò chơi.Tuy nhiên, đó là một năm tiến hóa trên chu kỳ cách mạng/tiến hóa, thêm vào công việc được thực hiện bởi người tiền nhiệm ngay lập tức.Các tính năng mới đáng chú ý nhất là trí thông minh tấn công mới, khiến người chơi ảo hiểu biết hơn;hoàn toàn rê bóng, bước tiếp theo của rê bóng chính xác;và điều khiển cảm ứng đầu tiên mới, đã loại bỏ chạm vào đầu tiên tự động.