banh world cup 2022 FIFA 14 - Hình ảnh đầu tiên

Thêm ảnh chụp màn hình HD FIFA 14 từ Gamescom 2013

 

FIFA 14 đang đến.Chúng tôi biết rằng nó hơi sớm nhưng EA Đã cung cấp hình ảnh FIFA 14 đầu tiên và chúng tôi muốn chia sẻ nó với bạn.

 
 
 

FIFA 14 - Hình ảnh đầu tiên

 

Dưới đây là hình ảnh FIFA 14 chính thức đầu tiên:
(Nhấp qua các hình ảnh để tối đa hóa nó)

 

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh FIFA 14

Hình ảnh

 
 

Nếu bạn muốn biết thêm về FIFA mới, đừng quên kết nối với chúng tôi.Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn mọi thứ về trò chơi này.