ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

áo bóng đá argentina Đội ngũ của chúng tôi

Đội thường trực
Đội FIFA U | Quản trị viên / Nhà văn
Josh Pearson | Totw dự đoán

KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT
Crlarsen | Nhà phân tích

Đóng góp trong quá khứ
Silvio Teixeira | nhà văn
Rafael David | nhà văn
Mer Ginosyan | nhà văn
Patrick Hodapp | nhà văn
Eduardo Oliveira | nhà văn
Neel Parmar | nhà văn
Hugo Versiani | nhà văn
DRPOPLOVE | Chuyên gia trò chơi
Mike Labelle | Chuyên gia trò chơi
Gonçalo Cunha | Chuyên gia tâm thần
Andy Wakefield | Chuyên gia tâm thần
Owen MacDonald | Chuyên gia bóng đá thực sự
Seán O hèDoherty | Trình kiểm tra văn bản
Pedro Coelho | Dịch
Luiz García | Dịch
Rodolpho Netto | Nó chuyên gia
Sérgio Fonseca | Chuyên gia giải đấu
Zelonius | Chuyên gia giao dịch